Dev ເບື່ອ XAMPP ເລີຍມາຫາ LAMP (Legacy Dev)

ໃນບົດຄວາມນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ມີການນຳສະເຫນີຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ environment, localhost ຫຼື local server ສຳຫຼັບນັກພັດທະນາສາຍເວັບ. ດັ່ງທີນັກພັດທະນາສາຍເວັບຫຼາຍຄົນຮູ້ຈັກກັນແລ້ວວ່າ ການທີເຮົາຈະສາມາດ run ເວັບໄຊ້ທີໄດ້ຖືກພັດທະນາຂື້ນນັ້ນ ແມ່ນມັນຕ້ອງອາໃສ server ຈຳລອງໃນ localhost ສຳຫຼັບບາງຄົນອາດພັດທະນາໃນ server ຈີງ. ສ່ວນອົງປະກອບຫຼັກໆຂອງ server (ຈີງ ແລະ ຈຳລອງ localhost) ນັ້ນ ແມ່ນຈະປະກອບໄປດ້ວຍ package ດັ່ງນີ້ (*recommended […]

ໂຄງສ້າງຂອງ pointer

ສະບາຍດີເດບຫຼົງທາງທັງຫຼາຍ, ຕາມທີສັນຍາກັນທິດກ່ອນ ວາຈະມາ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ Pointer ແຕ່ພື້ນຖານຈົນເຖິງການໃຊ້ Pointer ແບບ 2 ມິຕິ ຫຼື 2-dimension ນັ້ນເອງ. ເນື່ອງຈາກສີ່ງທີ່ຈະອະທິບາຍນັ້ນມັນຍາວພໍປະມານ ໃນການລຽງເນື້ອຫາບົດຄວາມ ກໍ່ເລີຍຈະແບ່ງອອກເປັນ ep ກັນເອົາເນາະ. ເອົາເປັນວ່າມາເລີ່ມຈາກ ep.1 ນຳສະເໜີ pointer ພື້ນຖານ ໃນພາສາ C. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການປະກາດ variable ແບບທົ່ວໄປທີມີ type ເປັນ […]

ມີຄົນຫຼາຍຄົນມັກຈະຖາມວ່າ “ຢາກຂຽນໂປແກມ ຕ້ອງເລີ່ມຈາກໃສດີ ໃຊ້ພາສາຫຍັງ?” ສຳຫຼັບເຈົ້າຂອງເອງ ພາສາຫຍັງກະໄດ້ ເພາະສຳຫຼັບພື້ນຖານຂອງການຂຽນໂປແກມ ຂອງພາສາສ່ວນໃຫຍ່ ມັນກະຄ້າຍຄືກັນໝົດຫັ້ນຫຼະ. ຕົວຢ່າງສູດ: c = a + b + 5. ເອົາໄປຂຽນໃນ PHP ( $c = $a + $b + 5 ), C (c […]

ການປະມວນຜົນ float number ໃນ embedded system

    embedded system ເປັນລະບົບທີ່ປະກອບດ້ວຍ chip ຫຼື board ຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ຕົວປະມວນຜົນຂະໜາດນ້ອຍ ປະກອບໄປດ້ວຍ: Processor, RAM, Battery, Memory… ເປັນຕົ້ນ. ສ່ວນໃຫ້ແລ້ວສ່ວນປະກອບເຫຼົ່ານັ້ນ ຂະໜາດຄວາມສາມາດໜ້ອຍຫຼາຍ.     ໃນ embedded system ແມ່ນມີຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂະໜາດຂອງຕົວປະມວນຜົນ, battery… ສະນັ້ນໃນການຂຽນໂປແກມ ເຮົາຕ້ອງໃສ່ໃຈເຖີງລາຍລະອຽດອັນນ້ອນນິດຂອງມັນ. […]

ວິທີການຈັດການ record ທີເປັນຊື່ຂອງ File ຂອງ table ໃນ Excel

    ຈາກປະສົບການໂຕຈີງມາໝາດໆ. ເຈົ້າຂອງເອງເນາະ ເຮັດຢູ່ກັບໂປເຈັກໜື່ງ ແອບ android ເຮົາໜີ້ລະ. ມີ concept ຢູວ່າ ມີຮູບຫຼາຍໆຮ້ອຍຮູບ ທີ່ຈະເອົາໄປເກັບໄວ້ໃນແອບ ໂດຍການເກັບກະທົ່ວໆໄປ. ເອົາຮູບໄປໄວ້ Raw folder (ທົ່ວໄປບ່ອນໄດວະ). ແລ້ວ ກະຈັດຊື່ຮູບໄວ້ໃນ SQLite ເພື່ອເອົາໄວ້ເອີ້ນໃຊ້ຕໍ່ໄປ     ແຕ່ບັນຫາມັນຢູ່ບ່ອນວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ເອົານຳລູກຄ້າເອົາມາ ໜ້າຮັກຫຼາຍ. ຊື່ໄຟພິດໄປຈາກ record ໃນ Excel, […]