2015

Dual boot Windows - Linux ມີປັນຫາ Grub ຫາ Windows ບໍ່ເຫັນ.

    ປະສົບການມາໝາດໆກັບ BackBox. ເລື່ອງລາວມັນມາຈາກ ຫາອ່ານກ່ຽວກັບ Linux ແລ້ວມັນເຮັດໃຫ້ເກິດແຮງບັນດານໃຈຢາກໃຊ້ Linux ຂື້ນມາ. << ໜີ້ລະຕົ້ນເຫດຂອງບັນຫາ.     ຈະວ່າຈັ່ງໄດດີວາ… “ບໍ່ມີພື້ນຖານແຕ່ຢາກໄດ້” ປະມານນີ້ ກະເລີຍມາລົງ Linux. ຄອງຂອງເຈົ້າຂອງປົກກະຕິກະມີ 4 ຊ່ອງຢູ່ແລ້ວ (ແຍກຂໍ້ມູນເປັນລະບຽບ). ແຕ່ວ່າເວລາໄປ ລົງ Linux ມັນມີບັນຫາບ່ອນວ່າບໍ່ສາມາດ ແບ່ງ volume ໄດ້ອີກ […]

Taman mini ໝູ່ບ້ານແຫ່ງຈາກາຕ່າ (Beautiful Indonesia Miniature Park)

    “ກັບຊີວິດທີບໍ່ມັກການເດີນທາງ ຢ້ອນຄວມຮູ້ສືກຄັ້ງໜື່ງຕ້ອງຈາກບ້ານມາໄກ”     ຊີວິດນັກສືກສາ ນອກຈາກເລື່ອງຮຽນ ຄວາມຮັກ ແລ້ວ ມັນຄົງບໍມີຫຍັງອີກ ນອກຈາກການເດີນທາງ. ຄວາມຮັກໃນໄວຮຽນ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ບໍ່ດີໄປໝົດ ຖ້າຫາກເຮົາຮູ້ແບ່ງເວລາ, “ການທີເຮົາມີຄົນຮັກ ທີຖ້າເຮົາເປັນປີໆໄດ້ ມັນກະດີແລ້ວ ທີມີຄົນແບບນັ້ນຢູ່ຂ້າງກາຍ”.     ຕໍ່ຈາກກະທູ້ທີພ່ານມາ ທີໄດ້ມີແຜນກຽມໄປ ຈາກາຕ່າ ເມືອງຫຼວງຂອງ ປະເທດ ອີນໂດເນເຊຍ [1], ໃນກະທູ້ນີ້ເລີຍຢາກມາເລົ່າປະສົບການ ໃນຈາກາຕ່າ […]

ຕະລຸຍໄປໃນແດນຈາກາຕ່າ ອີນໂດເນເຊຍ

“ຈາກຄວາມຝັນຈາກເດັກບ້ານນອກຄົນໜື່ງ ເຂົ້າສູ່ເມືອງໃຫຍ່ ຈາກາຕ່າ ເມືອງຫຼວງຂອງ ອີນໂດເນເຊຍ”     ກັບປະສົບການ ກັບຄວາມຫວັງ ທີ່ວ່າຢາກອອກໄປທ່ຽວຄົນດຽວໃນທີທີໂຕເອງມັກ ຢາກອອກໄປສູ່ໂລກພາຍນອກ ສັງຄົມທີ່ບໍ່ແຕກຕາງ ກັບຄວາມຂີ້ສົງໃສ ກັບການຄົ້ນຫາຂອງຕົວເອງ.     ອ່າ… ຊ່ວງນີ້ ຕົ້ນເດືອນ 12 2015 ໜາຍຄົນກະຄືຈະເວົ້າຮອດບຸນທາດຫຼວງກັນ ຕ່າງພາກັນຈົ່ມ ວິພາກວິຈານກະວ່າກັນໄປ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຂໍບາຍ ຫະຫະ ເພາະຕອນນີ້ຢູ່ອີນໂນ ^_^, ຫື້ມ ໃຊ້ເວລາວາງແຜນໄປທ່ຽວຈັກບ່ອນດີກ່ວາ   […]

Autism Changelog version

Autism 1.06 (10 ມັງກອນ 2017) ປັບປຸງ bug ຕອນອັບເດດເປັນ version ໃໝ່: ລົບ cache ແລະ ບໍ່ໃຫ້ແອບລົບຂໍ້ມູນຄຳສັບທີຜູ້ໃຊ້ເພີ່ມເຂົ້າໄປ ປັງປຸງລຳດັບຂອງຄຳໃນໝວດ ໂຮງຮຽນ ເຊັ່ນ: ວັນ ແລະ ເດືອນ ໃຫ້ລຽງກັນຕາມລຳດັບ ເພີ່ມໃຫ້ ແອບສາມາດບອດວ່າຜູ້ໃຊ້ກຳລັງເຂົ້າເບີ່ງຂໍ້ມູນໃນໝວດໄດ ໃນໜ້າ ຄຳສັບ ໂດຍສະແດງໃນ Tool-bar Autism 1.05 (01 ມັງກອນ 2017) […]