Linux

Dev ເບື່ອ XAMPP ເລີຍມາຫາ LAMP (Legacy Dev)

ໃນບົດຄວາມນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ມີການນຳສະເຫນີຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ environment, localhost ຫຼື local server ສຳຫຼັບນັກພັດທະນາສາຍເວັບ. ດັ່ງທີນັກພັດທະນາສາຍເວັບຫຼາຍຄົນຮູ້ຈັກກັນແລ້ວວ່າ ການທີເຮົາຈະສາມາດ run ເວັບໄຊ້ທີໄດ້ຖືກພັດທະນາຂື້ນນັ້ນ ແມ່ນມັນຕ້ອງອາໃສ server ຈຳລອງໃນ localhost ສຳຫຼັບບາງຄົນອາດພັດທະນາໃນ server ຈີງ. ສ່ວນອົງປະກອບຫຼັກໆຂອງ server (ຈີງ ແລະ ຈຳລອງ localhost) ນັ້ນ ແມ່ນຈະປະກອບໄປດ້ວຍ package ດັ່ງນີ້ (*recommended […]

ແກ້ໄຂບັນຫາຫລັງຈາກການລົງ Windows ຫລັງຈາກລົງແລ້ວ linux  mount ntfs drive ແບບ full read and write ບໍ່ໄດ້

    ມື້ວານນີ້ແບບວ່າມືແບນ ເຫັນ drive ຂອງ Windows ມັນຈະເຕັມ ແລ້ວລົງ Visual Studio ບໍ່ໄດ້ ກະເລີຍຈັດການລົງ Windows 10 ໄຫມ່ໄປ.     ກ່ອນຫນ້ານີ້ ຈະ mount ເປີດ drive ອື່ນຂອງ HHD ບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ ເປີດແບບ full privilege ອີຫຍັງແບບນີ້ read-write ໄດ້ຫມົດ.     ແຕ່ຫລັງຈາກລົງ Windows ໄຫມ່ໄປ. ກະບໍ່ຣູ້ສືກແປກຫຍັງ ກະໄປ config grub ປົກກະຕີຕາມ cod3name ຂຽນໄວ້ ປົກກະຕີ. ເພີ່ມຈັກຫນ້ອຍກ່ອນເຂົ້າເລື່ອງເນາະ ຕອນກຳລັງ grub-install /dev/sdX (ຂັ້ນຕອນໃນບລອກທີຂຽນໄວ້, ແບບວ່າຫລົງກົນຢູ່ບ່ອນຫນີ້ 2 ເທື່ອລະ ໄປຫລົງໃສ່ grub-install /dev/sda2 ອີຫຍັງປະມານີ້ ບໍ່ໄດ້ຈັກເທື່ອ ຈົນເປັນຊົ່ວໂມງ ແຕ່ໂຕຈີງແລ້ວ ມັນມັກຈະເປັນຄຳສັ່ງນີ້ເນາະ grub-install /dev/sda (sda ບາງເທື່ອຈະບໍ່ເປັນ sda ແຕ່ເຄີຍເຈີແຕ່ sda ຫນີ້ຫລະ).     ກັບມາເຂົ້າເລື່ອງກັນດີກ່ວາ. ເວລາລົງ Windows ໄຫມ່ ລົງຕາມຫລັງ linux ອີຫຍັງປະມານນີ້ຫລະ ຫລື ກໍລະນີໄດກະຕາມ ຖ້າເຈີ ປັນຫາ mount ບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງ mount ແບບ read only ຕາມຣູບລຸ່ມເລີຍເນາະ.     ປັນຫນານີ້ມັນມັກຈະເກີດກັບ ntfs file system ຂອງ Windows. ມັນຈະບອກວ່າ Windows is hibernate ຫລື mount ບໍ່ໄດ້ຈັກຢ່າງ. ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນຫຍັງຈັກຢ່າງວ່າ OS ບໍອະນຸຍາດ, NTFS partition ບໍ່ປອກໄພ ກະລຸນາ ປິດເປີດ Windows ໄຫມ່ (no hibernate or fasting restarting).     ແຕ່ບອກເລີຍເນາະ ລອງເຣັດຈົນເມື່ອຍ ປິດເປິດ Windows ປານໄດກະບໍ່ເຫັນຜົນ. ກະເລີຍຫາໃນເວັບ ເຫັນມັນເນາະນຳ fix ntfs ອີຫຍັງນີ ກະເລິຍລອງເບີ່ງ ຕາມລີ້ງເລີຍເນາະ Askubuntu.com     ຫລື ຄຳສັ່ງນີ້ເນາະ: sudo ntfsfix /dev/sdaX     ລອງເຣັດກັນເບີ່ງ ໄດ້ຜົນກະ report ມາແນ່ ຫະຫະ (sdaX, X ແມ່ນໂຕເລກຂອງ partition).     ຖ້າເຫັນ status Ok ກະ mount ປົກກະຕີຕາມອັດຕະຢາໃສເລີຍ ອາດຈະ mout ໃນ file manager ຫລື command line ຕາມນີ້ກະໄດ້ເນາະ […]

Dual boot Windows - Linux ມີປັນຫາ Grub ຫາ Windows ບໍ່ເຫັນ.

    ປະສົບການມາໝາດໆກັບ BackBox. ເລື່ອງລາວມັນມາຈາກ ຫາອ່ານກ່ຽວກັບ Linux ແລ້ວມັນເຮັດໃຫ້ເກິດແຮງບັນດານໃຈຢາກໃຊ້ Linux ຂື້ນມາ. << ໜີ້ລະຕົ້ນເຫດຂອງບັນຫາ.     ຈະວ່າຈັ່ງໄດດີວາ… “ບໍ່ມີພື້ນຖານແຕ່ຢາກໄດ້” ປະມານນີ້ ກະເລີຍມາລົງ Linux. ຄອງຂອງເຈົ້າຂອງປົກກະຕິກະມີ 4 ຊ່ອງຢູ່ແລ້ວ (ແຍກຂໍ້ມູນເປັນລະບຽບ). ແຕ່ວ່າເວລາໄປ ລົງ Linux ມັນມີບັນຫາບ່ອນວ່າບໍ່ສາມາດ ແບ່ງ volume ໄດ້ອີກ […]