Dual boot Windows – Linux ມີປັນຫາ Grub ຫາ Windows ບໍ່ເຫັນ.

    ປະສົບການມາໝາດໆກັບ BackBox. ເລື່ອງລາວມັນມາຈາກ ຫາອ່ານກ່ຽວກັບ Linux ແລ້ວມັນເຮັດໃຫ້ເກິດແຮງບັນດານໃຈຢາກໃຊ້ Linux ຂື້ນມາ. << ໜີ້ລະຕົ້ນເຫດຂອງບັນຫາ.

    ຈະວ່າຈັ່ງໄດດີວາ… “ບໍ່ມີພື້ນຖານແຕ່ຢາກໄດ້” ປະມານນີ້ ກະເລີຍມາລົງ Linux. ຄອງຂອງເຈົ້າຂອງປົກກະຕິກະມີ 4 ຊ່ອງຢູ່ແລ້ວ (ແຍກຂໍ້ມູນເປັນລະບຽບ). ແຕ່ວ່າເວລາໄປ ລົງ Linux ມັນມີບັນຫາບ່ອນວ່າບໍ່ສາມາດ ແບ່ງ volume ໄດ້ອີກ ເພາະມັນເຕັມ 4 ໂຕ (ປລ. ຫລາຍກ່ວາ 4 volumes ກະໄດ້ ຖ້າເຮັດເປັນ Extended partition ແທນ)

   ກະເລີຍໄດ້ຢ້າຍຂໍ້ມູນໄປໄວ້ Volume ດຽວກັນໝົດເພື່ອໃຫ້ສາມາດແບ່ງ Volume ສຳລັບ Swap, / (root directory) ຂອງ Linux ໄດ້ (ຍັງ Volume ຂອງ Windows ກັບ Data). ເມື່ອກ່ອນເຄິຍລົງ Dual boot ແບບນີ້ລະ ແລ້ວປັນຫາມັນຢູ່ບ່ອນວ່າ: “grub ບໍ່ເຫັນ Windows ຢ້ອນເຮົາໄປແບ່ງ partition ມັນ” ເຮັດໃຫ້ມັນໄປຫລົງລົບອີຫຍັງບາງຢ່າງຂອງ Windows.

    ເມື່ອ BackBox ຫາ Windows ບໍ່ເຫັນ. ທຳອິດໄປລອງເຮັດແບບ Dev Noy (ການຕິດຕັ້ງ grub bootloader ຫຼັງຈາກທີ່ຕິດຕັ້ງ Windows ຕາມຫຼັງ Linux) ເພີ່ນເຮັດມາ. ມັນເປັນຫານລົງ Grub ໃນ Linux. (CLI ຕ່າງກັນ mount -bind ໃນ BackBox ໃຊ້ (mount –bind)).

    ເຮັດຕາມໄປສຸດ, restart Linux ກະບໍເຫັນ Windows. ເວລາໄປ Check ໃນ grub ຫະບໍ່ເຫັນວ່າຈະມີ Windows

nano /boot/grub/grub.cfg

    ສັງເກດເບີ່ງແຖວ 

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
(ບໍ່ມີຫຍັງຢູ່ໃນໜີ້ ສະແດງວ່າ grub ຫາ Windows ບໍ່ເຫັນ.)
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

    ຖ້າບໍ່ມີຫຍັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງນັ້ນ ສະແດງວ່າ Grub ບໍ່ເຫັນ Windows.

    —————————————————————————————————-

    ວີທີແກ້: ອັບເກລດ (ຢ້ຳ upgrade) Linux ເລີຍ. ວິທີດຽວທີ່ຈະກູ້ທຸກຢ່າງມາໄດ້. (ຫລືລອງ update grub ແຕ່ຢ່າງດຽວເບີ່ງເນາະ, ເພາະ upgrade ທັງໝົດ ກະດົນເຕີບ)

sudo apt-get upgrade

Or

sudo apt-get upgrade grub

    ໃນຂັ້ນຕອນກຳລັງ upgrade ຖ້າອ່ານດີໆຈະເຫັນມັນບອກວ່າ found windows ອີຫຍັງປະມານນີ້. (ຖ້າເຫັນສະແດງວ່າລອດຕາຍໄປ).

    ຫລັງຈາກ upgraded ແລ້ວ, ໃຫ້ໄປກວດໃນ nano /boot/grub/grub.cfg ຖ້າມີ code ແຖວໄດບອກວ່າ windows 8 …. ສະແດງວ່າ grub ຫາ Windows ເຫັນແລ້ວ … 

    ໄດ້ເປີດໄຟລະກະຢ່າລືມໄປປ່ຽນຊື່ Linux ກັບຊື່ Windows ແນ່ເນາະ ເພືອໃຫ້ມັນເບີ່ງງາມຂື້ນ. ຕາມແບບນີ້ເລີຍ.

………

export linux_gfx_mode
menuentry ‘BackBox Linux ###(ບ່ອນນີ້ທຳອິດຈະເປັນ Ubuntu)###’ –class ubuntu –class……

……………………

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry ‘Windows 10 Pro ###(ບ່ອນນີ້ທຳອິດຈະເປັນ Windows ອີຫຍັງຈັກຢ່າງ)###’ –class windows …

……….

   ປ່ຽນແລ້ວລະກະ restart ເຄື່ອງເລີຍ, ຫລັງຈາກ boot ແລ້ວລະຈະເຫັນ grub ໃຫ້ເລືອກເນາະ ວ່າຈະ boot OS ໄດ ລະຫວ່າງ Linux ກັບ Windows.

Share via

Leave a Reply

Specify GooglePlus Client ID in Super Socializer > Social Login section in admin panel for GooglePlus Login to work