Excel

ວິທີການຈັດການ record ທີເປັນຊື່ຂອງ File ຂອງ table ໃນ Excel

    ຈາກປະສົບການໂຕຈີງມາໝາດໆ. ເຈົ້າຂອງເອງເນາະ ເຮັດຢູ່ກັບໂປເຈັກໜື່ງ ແອບ android ເຮົາໜີ້ລະ. ມີ concept ຢູວ່າ ມີຮູບຫຼາຍໆຮ້ອຍຮູບ ທີ່ຈະເອົາໄປເກັບໄວ້ໃນແອບ ໂດຍການເກັບກະທົ່ວໆໄປ. ເອົາຮູບໄປໄວ້ Raw folder (ທົ່ວໄປບ່ອນໄດວະ). ແລ້ວ ກະຈັດຊື່ຮູບໄວ້ໃນ SQLite ເພື່ອເອົາໄວ້ເອີ້ນໃຊ້ຕໍ່ໄປ     ແຕ່ບັນຫາມັນຢູ່ບ່ອນວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ເອົານຳລູກຄ້າເອົາມາ ໜ້າຮັກຫຼາຍ. ຊື່ໄຟພິດໄປຈາກ record ໃນ Excel, […]

ຈາກຂໍ້ມູນໃນ Excel ໃປຫາຂໍ້ມູນໃນ SQlite ໃນແອບ Android

    ຖ້າໃຜເຮັດວຽກໃນອົງກອນ ມັກຈະເຫັນເນາະ ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະເກັບຂໍ້ມູນບາງສ່ວນໃນ Excel, ເພາະ Excel ສາມາດຈັດເກັບຂໍ້ມູນແບບ row-column ແລະ ຈັດການໄດ້ຢ່າງເທບເລີຍ.     ມື້ນີ່ຈະມາອະທິບາຍກ່ຽວກັບວິທີການເອົາຂໍ້ມູນຈາກ Excel ໄປໃສ່ແອບແອນດຮອຍ, ຄ່າວໆແບບນີ້ເນາະ ບໍ່ເຂົ້າໃຈເບີ່ງຕາມຮູບເລີຍ.     ຈາກຂໍ້ມູນໃນ Excel ແລ້ວ export ເປັນ XML. ເຮົາສາມາດນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ເປັນ XML ໄປໃສ່ໃນແອບເຮົາໄດ້ໂດຍ […]