S2_life

Taman mini ໝູ່ບ້ານແຫ່ງຈາກາຕ່າ (Beautiful Indonesia Miniature Park)

    “ກັບຊີວິດທີບໍ່ມັກການເດີນທາງ ຢ້ອນຄວມຮູ້ສືກຄັ້ງໜື່ງຕ້ອງຈາກບ້ານມາໄກ”     ຊີວິດນັກສືກສາ ນອກຈາກເລື່ອງຮຽນ ຄວາມຮັກ ແລ້ວ ມັນຄົງບໍມີຫຍັງອີກ ນອກຈາກການເດີນທາງ. ຄວາມຮັກໃນໄວຮຽນ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ບໍ່ດີໄປໝົດ ຖ້າຫາກເຮົາຮູ້ແບ່ງເວລາ, “ການທີເຮົາມີຄົນຮັກ ທີຖ້າເຮົາເປັນປີໆໄດ້ ມັນກະດີແລ້ວ ທີມີຄົນແບບນັ້ນຢູ່ຂ້າງກາຍ”.     ຕໍ່ຈາກກະທູ້ທີພ່ານມາ ທີໄດ້ມີແຜນກຽມໄປ ຈາກາຕ່າ ເມືອງຫຼວງຂອງ ປະເທດ ອີນໂດເນເຊຍ [1], ໃນກະທູ້ນີ້ເລີຍຢາກມາເລົ່າປະສົບການ ໃນຈາກາຕ່າ […]

ຕະລຸຍໄປໃນແດນຈາກາຕ່າ ອີນໂດເນເຊຍ

“ຈາກຄວາມຝັນຈາກເດັກບ້ານນອກຄົນໜື່ງ ເຂົ້າສູ່ເມືອງໃຫຍ່ ຈາກາຕ່າ ເມືອງຫຼວງຂອງ ອີນໂດເນເຊຍ”     ກັບປະສົບການ ກັບຄວາມຫວັງ ທີ່ວ່າຢາກອອກໄປທ່ຽວຄົນດຽວໃນທີທີໂຕເອງມັກ ຢາກອອກໄປສູ່ໂລກພາຍນອກ ສັງຄົມທີ່ບໍ່ແຕກຕາງ ກັບຄວາມຂີ້ສົງໃສ ກັບການຄົ້ນຫາຂອງຕົວເອງ.     ອ່າ… ຊ່ວງນີ້ ຕົ້ນເດືອນ 12 2015 ໜາຍຄົນກະຄືຈະເວົ້າຮອດບຸນທາດຫຼວງກັນ ຕ່າງພາກັນຈົ່ມ ວິພາກວິຈານກະວ່າກັນໄປ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຂໍບາຍ ຫະຫະ ເພາະຕອນນີ້ຢູ່ອີນໂນ ^_^, ຫື້ມ ໃຊ້ເວລາວາງແຜນໄປທ່ຽວຈັກບ່ອນດີກ່ວາ   […]